ZASADY SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę. 

2. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe wyłącznie w przypadku Klienta posiadającego Konto.

3. Zasady Rejestracji i Konta ujęte w § 3 i § 4 Regulaminu Sklepu.

4. Złożenie Zamówienia wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: 

- zarejestrowania się w Sklepie, 
 - zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza - internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, 
 - zapoznanie się z Regulaminem oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-Polityką Prywatności.

5. Składanie Zamówień odbywa się przy wykorzystaniu wirtualnego Koszyka.

6. Klienta oraz Sprzedawcę wiąże Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.

7. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów, takich jak: ilość Towaru, sposób dostawy oraz sposób Płatności.

8. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie przez Klienta ikony „Potwierdzam zamówienie”.

9. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności. Nie dotyczy to Zamówień składanych przez Klientów z opcją Płatności przy odbiorze Towaru.

10. Na adres e-mail Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji.

11. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania Zamówienia, co może mieć wpływ na jego realizację, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

12. W przypadku określonym powyżej Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności, a Umowa nie zostaje zawarta.

13. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, Cen oraz Kosztów dostawy. Zmiany wprowadzane przez Sprzedawcę nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

SPRZEDAŻ, DOSTAWA I WYSYŁKA

1. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.

2. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi Towaru.

3. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 48 h po zaksięgowaniu należności za towar, jeśli towar jest dostępny u Sprzedawcy. towary z terminem realizacji 3 i więcej tygodni są wysyłane w najkrótszym możliwym czasie. Termin wysyłki towarów na zamówienie jest ustalany indywidualnie z Klientem, telefonicznie lub droga mailową.

4. Koszty dostawy zależne są od opcji wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia oraz gabarytów przesyłki. Koszty:

Przesyłka standardowa - 20 zł

Przesyłka gabarytowa duża - 80 zł

Przesyłka dłużyca - 120 zł

Przesyłka paletowa - 200 zł

Przesyłka specjalna  - 500 zł.

5. Klient może wybrać opcję przesyłka kurierska.

6. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru za granicę jest możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

7. Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki, Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec kuriera. 

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 Regulaminu Sklepu.